Dəyərlərimiz

Birliktə İstehsalın Gücünə İnanırıq...

Çalışanlarımız en büyük itici gücümüzdür. Çalışanlarımızın eğitimini ve kişisel gelişimini şirket kültürümüzün bir parçası olarak görür ve bu çerçevede potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri katılımcı bir şirket kültürünü ve ortamını yaratmaya çalışırız. Bize göre samimiyet, her kapıyı açan altın bir anahtar ve biz o anahtara sahip olduğumuzu düşünüyoruz…

 

Biz Təşəbbüskar, Yenilikçi və Qabaqcılıq...

Keçmiş təcrübələrimizdən ərsəyə gətirib başa vurmuş olduğumuz işləri belə daha effektiv, daha səmərəli, daha yaxşı nəticə necə qazanmaq olar deyə sorğulayıb, innovativ ideyalarla göstərdiyimiz xidmətin səviyyəsini qaldırmaq məqsədi ilə araşdırmalar edib dəyişimin qabacılı oluruq. Biz innovasiyaya, texnologiyaya, dizayna, araşdırma və inkişaf sahələrinə sərmayə qoyuruq və ölkəmizdə dəyişikliklərin qabaqcılı və ilklərin ünvanı olmaq üçün çalışırıq. 


Həvəsliyik...

Etdiyimiz hər şeyə həvəs, həyəcan və qətiyyətlə yanaşırıq; enerjimizlə bütün ətrafımızı bu yanaşmaya həvəsləndiririk.


Cəmiyyətə və Ölkəyə Tövhə Verməyə Çalışırıq...

Gördüyümüz bütün işlər və həyata keçirdiyimiz bütün layihələrlə ölkəmiz və cəmiyyətimiz üçün ümumi dəyər yaratmağa çalışırıq.

 

Dürüst, İşgüzar və Məsuliyyət Sahibiyik...

“Dürüst olacaqsan, zəhmətkeş olacaqsan, məsuliyyətli olacaqsan” devizini əsas götürərək, ölkəmizi, xalqımızı daha gözəl sabahlara aparmaq naminə qətiyyətlə çalışırıq. İşimizi yerinə yetirərkən bütün maraqlı tərəflərlə düzgün və əməkdaşlığa söykənən münasibət qurur işimizi qanuna uyğun şəkildə görürük.

 

Etibarlı, Şəffaf və Dürüstük...

Yarandığımız gündən etibarən bütün fəaliyyətlərimizdə şəffaflıq və hesabatlılıq prinsipinə əsaslanan idarəetmə yanaşması ilə fəaliyyət göstərmişik.

 

Fəaliyyətimizi Dayanıqlı və Davamiyyətli İnkişaf Anlayışla İdarə Edirik...

Daha yaşana bilən bir dünya üçün bütün fəaliyyətlərimizin davamlılıq strategiyamıza uyğun olmasına əhəmiyyət veririk.


 Ölkəmizin Gücünə Güc Qatmaq Üçün Səy Göstəririk...

Ölkəmiz varsa biz də varıq yanaşması ilə ölkəmizə və xalqımıza tam güvənirik və yerli istehsalatın gücünə sadiq qalaraq bütün işlərimizin ölkə iqtisadiyyatına, qeyri-neft sektorunun inkişafına tövhə verməsinə, habelə əlavə dəyər yaratmasına sarsılmaz inamla səy göstəririk.


 Konstruktiv Yanaşma...

Özümüzə və işimizə güvənir heç vaxt təslim olmuruq. Bu nəticəylə bizim öhdəsindən gələ bilməyəcəyimiz çətinlik yoxdur. Yüksək motivasiyalı, həvəsli və konstruktiv bir komanda olaraq, biz həmişə ən yaxşı həlli təklif etməyə və həyata keçirməyə çalışırıq..