Keyfiyyət Siyasəti

“Yüksəl beton QSC”-nin Keyfiyyət Siyasəti

Keyfiyyətin və Müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi məqsədilə “Yüksel Beton QSC” rəhbərliyi və işçiləri aşağıdakı prinsipləri qəbul edirlər;

• Təchizatçılara və müştərilərə gözləntilərinin üzərində vaxtında xidmət göstərmək,

• Sınaqların, kalibrasyonların və yoxlamaların həmişə standartlara uyğun aparılmasını təmin etmək,

• İstehsalda keyfiyyətli xammalın sabit istifadəsini təmin etmək,

• Hər bir prosesdə səmərəliliyi artıraraq şirkət, ətraf mühit və ölkə resurslarından daha səmərəli istifadənin təmin edilməsi,

• Məhsulun diversifikasiyası fəaliyyətləri ilə şirkətin marketinq və satış gücünə töhfə vermək,

• Laboratoriya idarəetmə sisteminin və xidmətlərinin davamlı inkişafını təmin etmək,

• Təchizatçı və laboratoriya işçilərinin keyfiyyət və ətraf mühitin idarə edilməsi sistemlərinin anlayışlarını və tələblərini öyrənməsini və qəbul etməsini təmin etmək,

• Müştərilərin məlumatlarında məxfilik prinsipinə riayət etmək, onun qərəzsizliyinə, müstəqilliyinə və dürüstlüyünə hər cür təhrifedici təsirlərdən kölgə salan səhvlərə yol verməmək, məqsədyönlü hərəkətlərə yol verməmək.